Phần mềm phục hồi dữ liệu điều tra kỹ thuật số

Phần mềm phục hồi dữ liệu điều tra kỹ thuật số

0 out of 5

Danh mục: ,

Mô tả

Phục hồi bằng chứng kỹ thuật số từ hầu hết các nguồn, bao gồm điện thoại thông minh, dịch vụ đám mây, máy tính, thiết bị IoT và hình ảnh của bên thứ ba. Sử dụng các công cụ phân tích trực quan và mạnh mẽ để dễ dàng phân tích tất cả dữ liệu bằng chứng.

DI ĐỘNG

Mỗi trường hợp cần phân tích và xem xét dữ liệu di động. Với AXIOM, có thể tìm thấy nhiều hình ảnh, trò chuyện và lịch sử trình duyệt từ các thiết bị iOS và Android. Và với khả năng báo cáo mạnh mẽ của nó, bạn có thể dễ dàng thấy các phát hiện cho các bên liên quan phi kỹ thuật – chẳng hạn như lịch sử trò chuyện được xây dựng lại – điều đó sẽ giúp họ ghép lại với nhau.

Khôi phục và phân tích dữ liệu từ nhiều ứng dụng được mã hóa như Snapchat và Wickr. AXIOM cũng có thể nhập dữ liệu từ các công cụ khác để phân tích, bao gồm Cellebrite, Oxygen, GrayKey, v.v.

MÁY VI TÍNH

AXIOM cung cấp các công cụ phục hồi, phân tích và báo cáo toàn diện và mạnh mẽ nhất cho PC và Mac, cho phép bạn khôi phục hầu hết các tạo phẩm như lịch sử trình duyệt, trò chuyện, hình ảnh và nhiều hơn nữa.

Sử dụng các tính năng phân tích trực quan và mạnh mẽ trong AXIOM, ví dụ như Kết nối và Dòng thời gian để tập trung ngay vào dữ liệu phù hợp nhất, cho phép xử lý vụ việc của mình nhanh hơn và cuối cùng là tiết kiệm hàng giờ.

ĐÁM MÂY

Dữ liệu từ các dịch vụ đám mây và mạng xã hội là nguồn chứng cứ quan trọng có thể giúp tăng cường điều tra. Người điều tra cần dựa vào sao lưu thiết bị, lịch sử trò chuyện, phương tiện truyền thông xã hội và tài khoản. Thông tin được lưu trữ trên đám mây để làm tròn các cuộc điều tra.

Bảo đảm quá trình  từ Google, Apple, Facebook, Snapchat và Instagram. Thu thập dữ liệu công khai từ Twitter và nhập các tệp lưu trữ do người dùng yêu cầu từ Facebook và Google.